Loader
  • Köşk Mahallesi Talas Bulvarı No:41 Melikgazi / Kayseri
  • 444 9 238

Doç. Dr. Bekir KÜÇÜK

Güncelleme Tarihi: 26/01/2024

Doç. Dr. Bekir KÜÇÜK

Göz Hastalıkları

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite / Hastane

Yıl

Y. Lisans

 Tıp Fakültesi

İstanbul Tıp Fakültesi

2003-2009

Tıpta Uzmanlık

 Göz Hastalıkları

Hacettepe Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları

2011-2015

Doçentlik

 Göz Hastalıkları

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2020-halen

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Nedeniyle İntravitreal Ranibizumab Uygulanan Hastaların Uzun Dönem Görsel ve Anatomik Sonuçları, Prof. Dr. Bora Eldem, 2015.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Asistan Dr.

Hacettepe Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları, Ankara

2011-2015

Uzman Dr.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kayseri

2015-2017

Dr.Öğr.Üyesi

Bozok Üniversitesi, Yozgat

2017-2018

Uzman Dr.

Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri

2018-2021

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

  1. Türk Oftalmoloji Derneği
  2. Türk Oftalmoloji Derneği, Tıbbi Retina Birimi
  3. Türk Oftalmoloji Derneği, Nörooftalmoloji Birimi
  4. Türk Oftalmoloji Derneği, Genç Oftalmologlar Grubu

 

Ödüller ve Sertifikalar:

  1. Biyoistatistik Eğitim Sertifikası, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2018

Projeler:

  1. Proje Araştırmacısı: Psödoeksfoliasyon sendromu olgularında serum taurine, sistein, homosistein, arginin ve glutamat düzeyleri ile glokom gelişimi arasındaki  ilişki, 6275 nolu BAP Projesi, 2015, Hacettepe Üniversitesi
  2. Unilateral herpes keratiti olan hastaların bilateral oküler yüzey ve gözyaşı osmolaritesinin değerlendirilmesi, Araştırma projesi, Araştırmacı: Aslan SB, Araştırmacı:Küçük B, Yürütücü: Bayhan  HA, 20/11/2016 – 12/02/2018
  3. Katarakt cerrahisi geçirmiş olan hastalarda gözyaşı osmolaritesi ve meibografinin değerlendirilmesi, Araştırma projesi, Araştırmacı: Küçük B, Yürütücü: Aslan SB, Araştırmacı:Bayhan HA, 20/11/2016 - 19/02/2018

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Acar U, Kucuk B, Agin A, Koc M, Sobaci G. Case report of tadalafil-induced central serous chorioretinopathy. J Clin Exp Ophthalmol. 2014;5(357):2.

 

A2. Cevik Y, Kucuk B, Acar U, Sobaci G. Signal Transduction Pathways in use of Dexamethasone Implant in the Eye. SOJ Immunol. 2015;3(2):1-12.

 

A3. Kucuk B, Cevik Y, Acar U, Sobaci G. Therapeutic Potential of Erythropoietin in Retinal and Optic Nerve Diseases. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2015;14(9):1225-34.

 

A4. Akkaya S, Küçük B. Lamina Cribrosa Thickness in Patients With Keratoconus. Cornea. 2017 Dec;36(12):1509-1513.

 

A5. Arifoglu HB, Kucuk B, Duru N, Altunel O, Gulhan A, Ozen M, Aygun B, Atas M. Assessing posterior ocular structures in β-thalassemia minor. Int Ophthalmol. 2018 Feb;38(1):119-125.

 

A6. Vural E, Acar U, Sevinc MK, Erdurmus M, Kucuk B, Aykas S, Sobaci G. CHOROIDAL

THICKNESS IN PATIENTS WITH STARGARDT DISEASE. Retina. 2018 Mar;38(3):614-619.

 

A7. Küçük B, Kadayıfçılar S, Eldem B. Assessment of the long-term visual and anatomical outcomes of ranibizumab to treat neovascular age-related macular degeneration. Int J Ophthalmol. 2018 Apr 18;11(4):645-649.

 

A8. Bayram A, Kalkan M, Ünsal N, Kale A, Küçük B, Mutlu C. Does blindness affect ocular vestibular evoked myogenic potentials? Am J Otolaryngol. 2018 May - Jun;39(3):290-292.

 

A9. Acar U, Kucuk B, Sevinc MK, Aykas S, Erdurmus M, Sobaci G. Intravitreal erythropoietin injection in late-stage optic neuropathy: a safety study on human. Int Ophthalmol. 2018 Jun;38(3):1021-1025.

 

A10. Akkaya S, Küçük B. Re: Lamina Cribrosa Thickness in Patients With Keratoconus. Cornea. 2018 Jul;37(7):e38.

 

A11. Akkaya S, Küçük B, Doğan HK, Can E. Evaluation of the lamina cribrosa in patients with diabetes mellitus using enhanced depth imaging spectral-domain optical coherence tomography. Diab Vasc Dis Res. 2018 Sep;15(5):442-448.

 

A12. Küçük B, Akkaya S. The effect of smoking cessation on posterior ocular structures. Arq Bras Oftalmol. 2018 Sep-Oct;81(5):361-365.

 

A13. Küçük B, Kadayıfçılar S, Eldem B. Authors Reply to the Editor. Int J Ophthalmol. 2018; 11(11): 1884–1886.

 

A14. Küçük B, Sırakaya E, Delibaş Ş. Posterior segment assessment in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Sleep Breath. 2019 Sep;23(3):997-1005.

 

A15. Küçük B, Yıldırım Y, Özsaygılı C. Anterior chamber characteristics assessed by rotating Scheimpflug imaging in patients with retinitis pigmentosa. Arq Bras Oftalmol. 2019 Sep 12;82(6):507-510.

 

A16. Küçük B, Hamamcı M, Aslan Bayhan S, Bayhan HA, Inan LE. Amplitude of Accommodation in Patients with Multiple Sclerosis. Curr Eye Res. 2019 Nov;44(11):1271-1277.

 

A17. Küçük B, Sirakaya E, Karaca C. Comparison of Ranibizumab versus Aflibercept in Treating Macular Edema among Patients with Serous Retinal Detachment Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion. Ocul Immunol Inflamm. 2019 Nov 13:1-8.

A18. Sirakaya E, Kucuk B. Thickness of the Lamina Cribrosa, Retinal-Nerve Fiber Layer, and Peripapillary Choroid in Patients with Branch Retinal Vein Occlusion. Ophthalmologica. 2020;243(4):288-296.

 

A19. Sirakaya E, Kucuk B, Agadayi A, Yilmaz N. Evaluation of the lamina cribrosa thickness and depth in patients with migraine. Int Ophthalmol. 2020 Jan;40(1):89-98.

 

A20. Sırakaya E, Küçük B, Ağadayı A. Aflibercept Treatment for Macular Edema following Branch Retinal Vein Occlusion: Age-Based Responses. Ophthalmologica. 2020;243(2):94-101.

 

A21. Kuçuk B, Sirakaya E. An Analysis of YouTube Videos as Educational Resources for Patients About Refractive Surgery. Cornea. 2020 Apr;39(4):491-494.

 

A22. Sirakaya E, Duru Z, Kuçuk B, Duru N. Monocyte to high-density lipoprotein and neutrophil-to-lymphocyte ratios in patients with acute central serous chorioretinopathy. Indian J Ophthalmol. 2020 May;68(5):854-858.

 

A23. Sırakaya E, Küçük B, Sırakaya HA. The Influence of Type 1 Diabetes Mellitus on Amplitude of Accommodation. Curr Eye Res. 2020 Jul;45(7):873-878.

 

A24. Duru N, Altunel O, Sırakaya E, Küçük B. Comparison of the balafilcon A and samfilcon A lenses on postoperative pain control and epithelial healing time after photorefractive keratectomy: a contralateral eye study. Lasers Med Sci. 2020 Dec;35(9):1955-1960.

A25. Özsaygili C, Küçük B, Yildirim Y. The effect of posterior vitreous detachment on aflibercept response in diabetic macular oedema. Br J Ophthalmol. 2020 Jul 29:bjophthalmol-2020-316155.

 

A26. Yildirim Y, Ozsaygili C, Kucuk B. The short term effect of trehalose and different doses of sodium hyaluronate on anterior corneal aberrations in dry eye patients. Cutan Ocul Toxicol. 2021 Mar;40(1):14-20.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1.  Kucuk B, Acar U, Sevinc K, Aykas S, Erdurmus M, Sobaci G. Intravitreal injection of erythropoietin in late-stage optic neuropathy. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2015;56(7):5537-5537. ARVO 2015. CONTROL ID: 2176042

 

B2. Küçük B, Bayhan HA. Yozgat Bölgesi Kornea Hastalarının Demografik Özellikleri (SÖZLÜ SUNUM). 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu:Bölgesel Kalkınma ve Sosyo- kültürel Yapı, (2018). 220-223., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 4287324)

 

B3. Küçük B, Akkaya S, Sırakaya E. Evaluation of thiol/disulfide homeostasis as a novel tool for the assessment of oxidative stress in patients with retinopathy of prematurity (FREE PAPER).(2019).  19th EURETINA Congress, (Özet bildiri), (Kontrol No: 5348867)

 

B4. Küçük B, Duru Z, Sırakaya E. Elevated monocyte-to-high density lipoprotein ratio is anindicator of systemic inflammation in patients with branchretinal vein occlusion.(2019).  19th EURETINA Congress, (Özet bildiri), (Kontrol No: 6118361)

 

B5. Sırakaya E, Duru Z, Küçük B. Monocyte-to-high density lipoprotein ratio as a marker of inflammation in patients with central serous chorioretinopathy. (2019). 19th EURETINA Congress, (Özet bildiri), (Kontrol No: 6118357)

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Arifoğlu HB, Altunel O, Başkan B, Duru N, Küçük B, Ataş M. Retinal Ven Tıkanıklığına İkincil Makula Ödeminde Ozurdex Enjeksiyonunun Erken Dönem Sonuçları. RETİNA-VİTREUS, (2017). 26(3), 196-199., (Kontrol No: 4076055)

 

D2. Akkaya S, Kucuk B, Sirakaya E, Ulusoy EK. Evaluation of the lamina cribrosa in patients with multiple sclerosis using enhanced depth imaging optical coherence tomography. Medicine Science. 2018;7(4):867-72.

 

D3. Bayhan HA, Küçük B, Aslan SB. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile İlişkili Göz Hastalıkları. BOZOK TIP DERGİSİ, (2018). 8, 39-45., (Kontrol No: 5446682)

 

D4. Küçük B. Nörofibromatozis Tip 1 Hastalarında Koroidal Bulguların Değerlendirilmesi. MN OFTALMOLOJİ, (2019). 26(3), 146-150., (Kontrol No: 6070851)

 

 

 

D5. Küçük B, Sırakaya E, Duru Z, Duru N. (2019). Monocyte/high-density lipoprotein ratio and neutrophil-to-lymphocyte ratio in age-related macular degeneration. ANNALS OF MEDICAL RESEARCH, 26(9), 1880-1884., Doi: 10.5455/annalsmedres.2019.06.354, (Kontrol No: 6070857)

 

D6. Küçük B, Karaaslan Ö, Hacımusalar Y, Aslan SB, Bayhan HA. Evaluation of Posterior Ocular Structures in Patients with Schizophrenia. BOZOK TIP DERGİSİ, (2019). 9(3), 108-114., Doi: 10.16919/bozoktip.566862, (Kontrol No: 6117252)

 

D7. Sırakaya E, Ağadayı A, Küçük B, Hepokur M. Effect of Nd: YAG Laser Capsulotomy on Refraction and Anterior Segment Parameters in Patients with Posterior Capsular Opacification. ERCİYES MEDICAL JOURNAL, (2019). 41(3), 316-320., Doi: 10.14744/etd.2019.65632, (Kontrol No: 6070840)

 

D8. Akkaya S, Küçük B, Sırakaya E, Akkaya H, Karakükçü Ç, Gök G, Tağ Z. Evaluation of Systemic Thiol/Disulfi de Homeostasis as a Novel Tool for the Assessment of Oxidative Stress in Patients with Retinopathy of Prematurity. RETİNA- VİTREUS,  (2019).28(4), 400-405., (Kontrol No: 6070837)

 

D9. Küçük B, Sırakaya E. Minus Lens Tekniği ve Otorefraktometre ile Ölçülen Sübjektif ve Objektif Akomodasyon Amplitüdü Değerlerinin Karşılaştırılması. MN OFTALMOLOJİ, (2020). 27(1), 16-21., (Kontrol No: 6070860)

 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Kucuk B, Turan KE, Sekeroglu HT, Korkmaz S, Sener EC, Sanac AS. Şaşılık ve optik disk patolojisi birlikteliği. TOD 47. Ulusal Kongresi [Sözlü sunum]

 

E2. Kucuk B, Kadayıfcılar S, Eldem B. Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Nedeniyle İntravitreal Ranibizumab Enjeksiyonu Uygulanan Hastaların Uzun Dönem Görsel ve Anatomik Sonuçları. TOD 49. Ulusal Kongresi [Sözlü sunum]

 

E3. Akkaya S, Küçük B. The Effect of Topical Prostaglandin Analogue Therapy on Lamina Cribrosa Thickness of Patients with Primary Open-Angle Glaucoma [Sözlü sunum]. Türk Oftalmoloji Derneği (2018). 31. Yaz Sempozyumu, (Kontrol No: 5362305)

 

E4. Küçük B, Karaaslan Ö, Hacımusalar Y, Bayhan HA.  Şizofreni hastalarında Optik Koherens Tomografi ile Lamina Kribrozanın Değerlendirilmesi [Sözlü sunum]. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (2018). 29(EK1), 17-18., (Kontrol No: 6118385)

 

E5. Küçük B, Hamamcı M, Bayhan HA ,İnan LE. Multiple Skleroz Hastalarında Akomodasyonun Değerlendirilmesi [Sözlü sunum]. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongre, (2018). (Kontrol No: 5362301)

 

E6. Hamamcı M, Küçük B, Aslan SB, Bayhan HA, İnan LE. Lamina Kribroza Multiple Sklerozdaki Optik Nöritin Göstergesi Olabilir Mi? [Sözlü sunum]. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi, (2018). (Kontrol No: 5362347)

 

E7. Sırakaya E, Küçük B. Katarakt Hastalarında Korneal Yüksek Sıralı Aberasyonların Analizi [Sözlü sunum]. Türk Oftalmoloji Derneği 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu, (2019). (Kontrol No: 5362311)

 

E8. Gülmez M, Kamış Ü, Küçük B. Küçük kesiden lentikül ekstraksiyonu prosedüründe kap kalınlığının cerrahi sonuçlarına etkisi [Sözlü sunum]. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, (2019). (Kontrol No: 6070790)

 

E9. Küçük B, Sırakaya E. Zoledronik Asit Tedavisine Bağlı Gelişen Akut Ön Üveit Olgusu. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, (2019). (Kontrol No: 6082963)

 

E10. Çevik Y, Küçük B, Vural E, Gülmez M, Sırakaya E. Hidroksiklorokin kullanan hastalarda yüksek sıralı kornea aberasyonlarının değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, (2019). (Kontrol No: 6070794)

 

E11. Yıldırım Y, Özsaygılı C, Küçük B. Kuru göz hastalarında faklı dozlardaki sodyum hyaluronatın ve trehalozun korneal aberasyonlara etkisi [Sözlü sunum]. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Kış Sempozyumu, (2020). (Kontrol No: 6070798)

 

 

 

E12. Küçük B, Sırakaya E. Diyabetik Maküla Ödemi Nedeniyle İntravitreal Aflibercept Tedavisi Uygulanan Hastalarda Subfoveal Koroidal Kalınlık ile Santral Maküla Kalınlık Değişim Korelasyonunun Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Kış Sempozyumu, (2020). (Kontrol No: 6070800)

 

F. Türkçeye çevrilen uluslararası kitaplarda bölümler:

G. Diğer yayınlar:

H. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalelere Yapılan Atıflar:

Web of Science / Science Citation Index (SCI) veri tabanında ve Google Scholar’da yapılan taramaya göre Mart 2021 itibari ile  toplam 79 adet atıf mevcuttur.

 

I. Hakemlik Yaptığım Dergiler:

I1. International Journal of Ophthalmology

I2. Cutaneous and Ocular Toxicology

I3. European Journal of Ophthalmology

 

J. Asistan Eğitim Programında Anlatılan Dersler:

J1. 2017-2018 Eğitim Yılı; Antiglokomatöz Medikasyon, Bozok Üniversitesi

J2. 2017-2018 Eğitim Yılı; Fakoemülsifikasyon Dinamikleri, Bozok Üniversitesi

J3. 2018-2019 Eğitim Yılı; Pars Plana Vitrektomi Komplikasyonları, Kayseri Şehir Hastanesi