Excimer Lazer

 

TR

ENG
(+90 352)231 68 68

TEDAVİLER

 1. Anasayfa
 2. Tedaviler

TEDAVİ DEPARTMANLARIMIZ:

 • EXCİMER LAZER İLE MİYOP, HİPERMETROP, ASTİGMAT TEDAVİ MERKEZİ
 • KATARAKT TEŞHİS TEDAVİ MERKEZİ (FAKO-MULTİFOKAL-GÖZ İÇİ LENSİ)
 • KERATAKONUS TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZİ
 • GÖZ İÇİ MERCEKLE KIRILMA KUSURLARI TEDAVİ MERKEZİ
 • LASER (SLT) İLE GLOKOM (GÖZ TANSİYONU)TEDAVİSİ
 • ÇOCUK GÖZ SAĞLIĞI, ŞAŞILIK, GÖZ TEMBELLİĞİ TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZİ
 • GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİ (NÖROVİZYON)
 • RETİNA HASTALIKLARI VE RETİNA CERRAHİSİ(VİTREO RETİNAL) MERKEZİ
 • DİYABET GÖZ SAĞLIĞI
 • NÖROOFTALMOLOJİ
 • KORNEA HASTALIKLARITEŞHİS VE TEDAVİSİ
 • OKÜLOPLASTİK CERRAHİ (GÖZ ESTETİĞİ)
 • GÖZYAŞI KANALI (LASER DSR) TEDAVİ MERKZİ
 • ÜVEİT-BEHÇET TEŞHİS TEDAVİSİ
 • KONTAKT LENS (SERT - YUMUŞAK)