Excimer Lazer

 

TR

ENG
(+90 352)231 68 68

HASTA SORUMLULUKLARI

  1. Anasayfa
  2. Hks Kalite Yönetimi
  3. Hks Kalite Yönetimi

1.     BİLGİ VERME: 

Hasta, mevcut şikayetleri geçirdiği hastalıklar hastaneye yatırılıp yatırılmadığı 
uygulan tedaviler kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam 
bilgi vermelidir. 

Hasta, yetkili doktora tedavi esnasında ve sonrası durumunda meydana gelen, 
beklenilmeyen değişiklikler bildirmelidir. 

2.    ÖNERİLERE UYMA: 

Hasta, ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen 
tedavi planına uymakla yükümlüdür. 

Hasta öngörülen tedavi planına uymak ve yetkili doktorun talimatları 
doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür. 

3.    PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME: 

Hata tedaviyi reddetme ya da doktorun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur. 

4.    TETKİK VE TEDAVİ GİDERLERİ: 

Hasta sağlık kuruluşuna müracaat aşamasında sağlık giderlerinin ne şekilde ve 
hangi kurum karşılayacağını bilmelidir. 

Hasta tedavi nedeniyle yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarın 
kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. 

Tedavi giderleri, devlet, kamu iktisadi teşekkülleri, bankalar, sağlık sigortaları, SSK, Emekli Sandığı gibi özel ve tüzel üçüncü şahıslarca karşılananlar, tahakkuk edilecek her türlü ücretin ödeneceğini bildirin ve ilginin yatmayı hakkettiği sınıfı belirten, bağlı oldukları daireler ya da kurumlarca ilgili sağlık kuruluşlarına yazılmış bir yazı ya da sevk kağıdı getirmelidirler. 

Acil, müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta ya da kanunen yetkili temsilci, hastanın kurumundan alacağı yazıyı sonradan getirmelidir. 

Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını belgelerle kesinleştirmelidirler. 

5.    SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI: 

Hasta tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu sağlık kuruluşu kural ve uygulamaları uymalıdır. 

Hasta, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kural ve uygulamalara uymaması , 
yapılan uyarıları dinlememesi, gereken tetkik ve tedaviyi yaptırmaması ( hastalığın verdiği şuursuzluk ve ıstırap halleri hariç) ve diğer hastaların şikayet ve rahatsızlığına sebep olması halinde, yetkili doktorun teklifi ve kurum amirinin onayı ile, sağlık kuruluşundan çıkarabileceği hususunda, sağlık kuruluşuna yatış aşamasında bilgilendirilmeli ve kendisi de uyacağını yazılı olarak taahhüt etmeli ve imzalamalıdır. 

6.    SAYGI GÖSTERME: 

Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır 

Hasta, sağlık kuruluşu içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültülü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşu yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır. 

7.    BULAŞICI HASTALIK HALİ: 

Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hasta, yetkili doktorun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir. 

8.    UYGUNSUZ TALEP: 

Hasta, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir. 

9.    HASTA ZİYARETÇİSİ: 

Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir. 

Bilinci yerinde olan hasta, aşağıdaki hususlarda sağlık kuruluşu idaresinde yardımcı olmalıdır. 

Ziyaretçinin, herhangi bir şekilde, yiyecek ve içecek getirilmesini istememesi ve getirileni kabul etmemesi. 

Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul etmesi. 

Ziyaretçilerin gereğinden fazla kalmaması. 

Ziyaretçinin kendisine veya başka hastalara ait eşyaları kullanmaması ve hasta yataklarına oturmasının engellenmesine yardımcı olması.


10.     TAZMİN SORUMLULUĞU: 

Hastadan kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya 
sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.

 


360° TANITIM

360° Sanal tur gezintisi için tıklayın.

FOTO GALERİ

Fotoğrafları incelemek için tıklayın.

ÇAĞRI MERKEZİ (352)

 231 68 68